The Jaffo Gate Quartet sinds 1983!

DE OPRICHTING

The Jaffo Gate Quartet werd opgericht op 11 januari 1983 onder leiding van Gerson Neslo.

DE NAAM

Jaffo Gate (Jaffa Gate of Yafo Gate)

De naamgever van het kwartet was Jan Herman Valpoort (overleden 2016).

 

DE INSPIRATIE

Golden gate Quartet

Het kwartet treedt in de voetsporen van ons grote voorbeeld The Golden Gate Quartet onder leiding van Mr. Orlandus Wilson (overleden in 1999).

The Golden Gate Quartet (alias The Golden Gate Jubilee Quartet) is een Amerikaanse vocale groep. Het werd opgericht in 1931 en blijft, met wijzigingen in het lidmaatschap, actief. Het is de meest succesvolle van alle Afrikaans-Amerikaanse gospelmuziekgroepen die zongen in de stijl van het jubileumkwartet

The Golden Gate Quartet (a.k.a. The Golden Gate Jubilee Quartet) is an American vocal group. It was formed in 1931 and, with changes in membership, remains active. It is the most successful of all of the African-American gospel music groups who sang in the jubilee quartet style

Jaffa Gate (Hebreeuws: שער יפו, ​​Sha’ar Yafo; Arabisch: باب الخليل, Bab al-Khalil, “Hebron Gate”, ook Arabisch, Bab Mihrab Dawud, “Poort van David’s Chamber”; Crusader naam: “David’s Gate “) is een stenen portaal in de historische muren van de oude stad van Jeruzalem. Het is een van de zeven belangrijkste open poorten in de oude stadsmuren van Jeruzalem.

De naam Jaffa Gate wordt momenteel gebruikt voor zowel de historische Ottomaanse poort uit 1538 als voor de brede opening in de aangrenzende stadsmuur naar het zuiden. De oude poort heeft de vorm van een middeleeuwse poorttoren met een L-vormige ingang, die aan beide uiteinden (noord en oost) met zware deuren werd bevestigd. De bres in de muur werd in 1898 door de Ottomaanse autoriteiten gemaakt om de Duitse keizer Wilhelm II de stad triomfantelijk te laten betreden. De bres en de oprijlaan ernaartoe laten nu auto’s toe om vanuit het westen toegang te krijgen tot de Oude Stad.

De L-vorm van de historische toegangspoort was een klassieke verdedigingsmaatregel die ontworpen was om aanvallers te vertragen, met de buitenpoort gericht op Jaffa Road, vanwaar reizigers inclusief pelgrims arriveerden aan het einde van hun reis vanuit de haven van Jaffa.

 

Jaffa Gate (Hebrew: שער יפו‎, Sha’ar Yafo; Arabic: باب الخليل‎, Bab al-Khalil, “Hebron Gate”; also Arabic, Bab Mihrab Dawud, “Gate of David’s Chamber”; Crusader name: “David’s Gate”) is a stone portal in the historic walls of the Old City of Jerusalem. It is one of seven main open gates in Jerusalem’s Old City walls.

The name Jaffa Gate is currently used for both the historical Ottoman gate from 1538, and for the wide gap in the city wall adjacent to it to the south. The old gate has the shape of a medieval gate tower with an L-shaped entryway, which was secured at both ends (north and east) with heavy doors. The breach in the wall was created in 1898 by the Ottoman authorities in order to allow German emperor Wilhelm II to enter the city triumphally. The breach and the ramp leading up to it are now allowing cars to access the Old City from the west.

The L shape of the historical gateway was a classical defensive measure designed to slow down oncoming attackers, with its outer gate oriented in the direction of Jaffa Road, from which travellers including pilgrims arrived at the end of their journey from the port of Jaffa.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>