Over ons…

TJGQ

(MET DANK AAN FOTOGRAAF STEF DISBERGEN)

20190923_Jaffo Gate Quartet_001920190923_Jaffo Gate Quartet_0017 20190923_Jaffo Gate Quartet_0018

The Jaffo Gate Quartet is een swingende vocal group, ontstaan in 1983. Het kwartet treedt op tijdens kerkdiensten, huwelijksinzegeningen, bedrijfsfeesten, jazzfestivals en geeft concerten.

Naast optreden in theaters, schouwburgen en concertzalen is het kwartet regelmatig te horen en te zien op radio en televisie.

Het repertoire van de groep bestaat uit jazzy negrospirituals, meeslepende ballads en swingende standards.
Omdat The Jaffo Gate Quartet verschillende songs in diverse stijlen zingt, is het repertoire voor velen aantrekkelijk.

Begeleiding

Hoewel het kwartet bekend is geworden door de bekoorlijke a capella-zang, treedt het steeds vaker op met haar vaste begeleiders:

  • Ben Alwart (bassist)
  • Edgar Darnoud (drummer)
  • Glenn Gaddum (pianist)

Zij begeleiden het kwartet op de manier zoals begeleiders van The Golden Gate Quartet en The Mills Brothers dit 40 jaar geleden deden. Zo blijft de originele sound behouden en vormen zang en begeleiding een hechte eenheid.

Internationaal

De groep geniet grote bekendheid in Nederland en omliggende landen. Zij maakte succesvolle tournees door Zwitserland, Polen, Oostenrijk, België en Suriname en gaf concerten in Engeland en Frankrijk. Vooral in Duitsland wordt zij steeds bekender na een serie concerten in 1995.

—————————————————————————————–TJGQ

The Jaffo Gate Quartet is a swinging vocal group, originated in 1983.

The Jaffo Gate Quartet performs during church services, wedding blessings, company parties, jazz festivals and concerts. In addition to performing in churches, theaters and concert halls, the quartet can be heard / seen on radio / television.

The repertoire of the group consists of jazzy negro spirituals, compelling ballads and swinging standards.
Because The Jaffo Gate Quartet sings different songs in various styles, the repertoire is attractive to many.

Accompanists:

Although the quartet has become known for its charming a cappella vocals, it is increasingly common with its regular accompanists:

Ben Alwart (bass player)
Edgar Darnoud (drummer)
Glenn Gaddum (pianist)
They accompany the quartet just like how The Golden Gate Quartet and The Mills Brothers were accompanied 40 years ago. This is how the original sound could be preserved and vocals and accompaniment form a close unity.

International
The group is well known in the Netherlands and neighbouring countries. She made successful tours through Switzerland, Poland, Austria, Belgium and Suriname and gave concerts in England and France. Especially in Germany TJGQ has become well known after a series of concerts in 1995.